השארתי את החושך מונח במקומו

ניצול חלונות וסדקי תחת-דלת.

האוויר שננשם-לא-ננשם, מהוסס

שלח אצבע קור ללטף

על לחיי רפאים רפאים.

 

מישהו נפחד כאן בפינת החדר

והוא נמוך, בורק עיניים, ומשהו תכף

יהיה לטוש מאד, הלוואי וידע

שבאמת, שישנו

 

 

 

עכשיו נותנים ידיים:

העור הסתלסל-התקלף מאתנו

את הבשר ההלום

געגוע;

וזה ריקוד מעגל שכבר

למדנו מזמן לעזוב