סטודנטים - אל תכנעו לאף רגע!
מאבקכם חשוב לכלל הציבור.
הוסיפו לצבור תנופה, במערכה למען הצדק;
דגלכם ימשיך להתנשא כַיָסְעוּר.

חסידי-השינויים - הִתְאַחֶדוּ!
רק באחדות-כוחות ספינתנו תפליג.
סטודנטים, מאבקכם הִנו קרב על עתיד כולנו;
כן, לחינוך! רוח-הסער בכם אל תפיג!

חינוך לְכל, הוא התקווה לחיי שלום ושקט;
כסף ללימודים ולא למלחמות!
המשיכו במאבק! המאבק הוא של כולנו;
זכות כל-אחד ללמוד!