תפארת רוזנברג

למה?

לבית מבית

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה