תפארת רוזנברג

שאלות על יום לימודים מתסכל.

מי לא חשב את זה?!

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה