זנב שחור מונף
פתוח כגלימה

חזה צהוב נכפף
שחוח בכלימה

כנף תלויה תידף
ברוח התנועה.

רֵעו חמק ביעף
פרח, נס מקטימה

והוא מעד, נטרף
בפח נס הקידמה.

בולבול שניגף
הוטח לאדמה

זנב שחור מונף
מתוח בדממה