נמתחתי על קצות האצבעות
אך בקושי נגעתי בברך
ניתרתי בלי סוף, קַפֵּץ ועוד
עד שחשתי אבוד בלי עוד אורך

אז נטלתי סולם
עז וקל, צר ורם
מזמרה עצומה
קת עד חוד - שש אמה

בזמזום ושיר זמר
זַמָרְתִּי גז זמר
מהקרן עד הגמר

אוי, בזבוז, כשל שפל
לא קצתי די צמר
לא לגרב, אף לא קפל