עליתי לגג
לא! אל תקפוץ
צעקו הם
אתה גמור
אמר יצר
הטוב
אתה אפס
גיחך יצר
הרע
אפס
פיזמן בן ארצי

לקחת את גורלך בידים
זה רק ללכת
עוד פעמיים

קפצתי.