יצחק מיוחס

יליד 43 אוהב את הארץ,טבע וארכאולוגיה. סיפוריו מתבססים בעיקר על ממצאיו.סיפוריו שיריו ותמונותיו ב-במה חדשה

מטר של מטרות

וירוס התולעת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה