שקט לרגע

רוב הזמן מנסה, לעיתים זה עוזר.

אחר שנעלם

אהבה. בעצם, אהבל.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה