שקט לרגע

רוב הזמן מנסה, לעיתים זה עוזר.

סוף האביב

קו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה