שקט לרגע

רוב הזמן מנסה, לעיתים זה עוזר.

אחר שנעלם

חורף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה