שקט לרגע

רוב הזמן מנסה, לעיתים זה עוזר.

קו

לנופף לשלום לחלל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה