השירים שלה
נגיעות מילותיה
יחסים מאופקים
בין שורה לשורה

דממה ולאחריה-
שתיקה.