חצי_נזק צרורות

שלושה ימים כמו שראינו כתמים / בעקבות י´ פוליקר

מחווה לתנא קמא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה