אתם קוראים אותי. אתם מנתחים אותי. אתם חושבים שאני אני אני. אני שלושה אני ארבעה אני אני אני אתם אני הם ואוהבת אתכם.