בן\בת זוג תמיד אפשר להחליף, בן\בת זוג לשעבר אף פעם אי אפשר.