את לי קובייה,

ואני חצי הונגרי.

וככל שאסוב סביבך

תישאר החידה

בלתי פתורה.

האם נשלים?

האם נושלם?