דניאל הויזר

(34) הייתי וגם יצאתי מתוך העולם הדתי אך לא וויתרתי על החיבור לאלוהי לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה על ידי ההוא טמיר ונעלם

קונדליני ויושר

תפילת האחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה