פרפר חרישי

"רבות מחשבות בלב איש.."

ליל השבת

בעיניי- יום כיפור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה