פרפר חרישי

"רבות מחשבות בלב איש.."

בעיניי- יום כיפור

ליל השבת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה