באמצעו של עניין אך כמתוך שינה
זעקתי בשמך ואת- כהרגלך-
אינך עונה.
וחיכיתי. חיכיתי. זעקה. ושוב-
אינך עונה.

והנה השלב הבא.