בפוסעי ברחוב ניגש אלי

רופא אפור כעשן

שאל אותי האם אולי

נתקלתי בשפן

אמרתי בליבי: האיש חולה

והמשכתי לי לצעוד

כשמעלי פועל תולה

פרסומת לבנק השוד

פתאום שמעתי קול

קורא לי מאחור

ולפני צהוב כמו חול

עמד לו הדוקטור

פתח את פיו ואמר 

תסלח לי באמת

אני מחפש ארנב מנומר

הוא דרוש לי, חי או מת

אמרתי בליבי : אדם מוזר

ורקעתי ברגלי

ומתחתי זרמו כנהר

שפכי המפעלים

הרגשתי לפתע טפיחה על שכמי

הסתובבתי וכמובן

עמד אדום כמו דמי

הרופא המזוקן

אחזתי בגרונו בשתי ידיי

הוא לא הוציא מילה

ובזעמי צעקתי די

והוא נזרק לתעלה

המשכתי בדרכי השקטה

 וליבי לא מצטער

כשלפתע באופל הסמטה

טרף אותי נמר