או מחשב יקר.
או מחשב חביב.
את דיוקנך נניח מולנו
ונרקוד סביב סביב.
לך נרנן,לך נסגוד,
לך נשיר וגם נרקוד.
לך נזבח זבח תודה,
לך נקטיר בלינצ´ס עם גבינה.
אוהבים אנו אותך מחשב קסמים
אנו לך עבדים נרצעים עד קץ הימים.