ראיתי,
ועבר בי רטט של עינוג,
נשמת שירי יצאה מכנפי.
אנשי עט רבים מחייכים עדי
וגם שמץ של גאוות אם
נטמן בתוכי.
שילחתי-
גילוי מילים של הסתר
הגוללות אבן פי-
הבאר.
פשה בי הטוב
כשראיתי
שעטפן העולם במילים של ברכה,
תודה.

 

מוקדש לכנרת בטורקיז ולכל בית צורה!