אבי דבק באל

ולא הרפה

גם כשאל הסב לו

פניו

השאיר אותו

בקיר

מיטה

צנצנת שקופה

בדממה

בואקום

בזגוגית

בתפר

במצלול

ללא חלון

בשתיקה

בציר המינוס

בקו האופל

בדמדומים

בשכחה

בחשכה

קופסא מרובעת שחורה

על מצח

מפקיעה לרגע

רשות של משחית