בס"ד

 

 

מחשבות.

לא תמצא שם לא פסיק

לא נקודה,

גם לא את אחד

מסימני הפליאה,

או הקריאה.

אין שם לא גרשיים

וגם לא

מקף,

אין שם

קמץ

או סגול

או פתח.

ואולי אפילו –

אין שם

גם לא..

מילים.

או

אותיות.

גם לא אמרות שפר,

מילות פז צרופות...

אין שם דקדוק,

או לשון,

או שפה.

יש רק מחשבות –

מתערבלות...

בתוכך.

 

ובעצם

המילים –

הן כבר שלב ב´

בחייהן של המחשבות.

הן שלב ב´

של חלוקה

של שיתוף

של פועל,

אחרי כח.

 

ואם כך,

אז למה אני...

כל כך מהססת

להשתמש בהן.