חשבתי עלייך הרבה לאחרונה

אבל בכל פעם שרציתי להתקשר

חרדה מקפיאה משכה בשרוולי