ריבון עולם

אני יודעת שכל מה שניתן לי הוא כולו טוב

החיים שלי מלאים בטוב ושפע

יודעת שאין לי מה להתלונן

ובתוך כל השפע הזה איך ידעתי למצוא

את החיסרון והכאב

את הלבד והעצוב

את השיברון והחולשה

וכולם שלי רק שלי

חזקים כל כך והורסים כל כך, אותי!

ריבון עולם לו ידעתי לשמוח במה שניתן לי

לו ידעתי להיות ראויה לכל הטוב הזה

 

חטאי הוא עונשי.... אובדן האמונה.