מיכל ר

לבד יותר ממנו

שיר עצוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה