מיכל ר

לבד יותר ממנו

התמודדת(?!)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה