דורותי ...

יש רגעים, בהם אני עוצרת. תקועה במקום, אבודה, בודדה. לא יודעת להמשיך מכאן הלאה... באותם רגעים, אני עוד מחפשת את כוכב הצפון – שיראה לי את הדרך הביתה.

מנגינת א-לוקים

אמת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה