כיצד היא חומקת

מתהלכת שֶקֶט תעתועים

בזמן ערביים

דמותה נחבאת אל צֵל הנופל מזו היוצאת

רגע מבוּשַׂם- ואינה כבר.

 

ממקום מירבַצַהּ

חמים עדיין

עולות תהיות, הרהורי שווא וזדון.

בהכאיבם

ממלאים חללה

אך לא חסרונה.