כוכבי כיס טבולים באור שקט

רובצים מעל סירת ההצלה המוצעת שלנו

החושך נשבר על ראשך לאלף חלומות ים פזיזים

והכוכבים מתווים את סימוני פניך הרוגעות

ומראים את שהוא לך מפלט היום

ולי עוגן לעמל הלילה