ומה אני אחרי הכל?

אני בסך הכל אוהב את כולם.

אני יודע שקשה לראות בכל אחד

את הטוב שנעלם

אבל אני יודע שכל אחד

הוא צדיק נסתר

שנמצאת בו נקודה

שהיא מלאה באורה

והיא טובה במהותה

נמצאת בכל אחד מאיתנו

אני רוצה לאהוב את הכל

להסתכל על הרוע ולדעת

שהוא משמש לאהבה

שהוא כלי לטובה

אל אורות התשובה

נשואות עיני

מלאות טוב יוצרות הן כוונה

שהיא נותנת משמעות לכל אות ואות

נקודה ופיסוק ואני מתעלה.

אך היכן הם שאר עמי?

היכן היא המציאות שזועקת את כאבה?

האשאיר אותה לבדה בודדה מול המאבק?

נשמה טהורה שיש בי חלק היא

מכלל גדול של עם קדוש

יש עלינו שמירה מיוחדת

שמירת נפשית של הקב"ה

בצורה כל כך גבוהה

שאין כל רעה

יכולה לגעת בנקודה העמוקה

שמלאה באורה גדולה

שחובקת עולם ומלואו

כל חי וצומח מרננים לא-ל חי

את אהבת החיים, את רינון המלאכים.

והנני מוכן למסור גויתי אליך אלוקי.

כי אני אוהב אותך ואני רוצה למלא את היעוד העצום

שהוטל עלי בתור חלק מעמך.