בין כִבְלוֹתֵי הכלא הציוני מתייסרים מיליונים;
כחוד חנית ארסית, להבו בגבינו ננעץ.
אדיו עולים כצחנת-הצַפִיע;
רוח בריונית בכל אפס שוֹרָץ.

רצח וגירוש מאות אלפים ניסו להשכיח;
אך הזיכרון ההיסטורי - דינו לנצח הנצחים לקנן.
חומות כל כלא - אינם לעולם חוסן;
גם אלה של הציונות, נפיל כן!