דווקא כשהוא קבור עמוק בשלג

תקפני לראשונה הקורבן

מאז מותו אני מפחד

עיניו שהתרוקנו מתוכנן

בגללי, אני רוקנתי

שלי מזמן, שלו עכשיו

הרבה נייר קודיפלומטי, הערכות מצב, מתי?

חותמת ממשלתית מחתימה על חטאי

 

שום דבר לא אמיתי- רק השלג והריק

ביזבוז של אלף שנות חיים

שנפסק מלהדחיק.

כי חיי הם מותו של האיש הזה כאן

מתרחק

היו גם אחרים ...

ומדמיין שיש בגן עדן

מדור לבעלי ספק

אנשי תפקידים מיוחדים.