אלוהים מת

כך שמעתי

אלוהים מת

ובחסורנו לא הרגשתי

אלוהים מת!

כך זעק זרתוסטרא

 

והאמת?

 

 

 

 

 

אלוהים מת