לא רוכשים כבוד במלחמה!
לא מגיעים לשלום עם החרב אל-על מונפת.
לכל טיפת דם שפוכה אין הצדקה.
העמים נלאו מהתכתש;
הכל כמהים לשקט.
כַבּוּ את האש!

מלחמה שום בעיות אינה פותרת.
לא על ידי קנה-רובה יש להשיג מטרה.
לא בטירוף המלחמתי נַעשָה צדק!
כן, להידברות עם חיזבאללה!