אל תחפשו פתרונין בפאשיזם!
בשנאת-זולת אין ישועה.
רק אחוות-עמים יש בה להיות לעזר;
אך לא מדון וּמַשְׂטֵמָה.

אל תשלו את עצמכם בלאומנות המורעלת;
די להיות בתולים תמימים!
שום קנאות אינה דרך;
הנכם שולל הולכים.

שום מעשה כיבוש לא יבטיח את השפע;
כל חֵטְא שחטאתם כבומרנג ישוב אליכם.
אל להיסחף אל פי-הפחת;
ניערו את הרֶשָע מעליכם!