לא קל לתת לרגש לצאת במילים
המוגבלות בשפה
אך לעיתים אתה מוצא מילה כמו
"שתיקה" או "בראשית"
שמבטאת את כל המלל הזה.