את נותנת לי את המבטים שלך ואת לא שלי. ואולי בגלל שאת לא שלי אני מבין כמה נורא להיות לבד. אני מחזיר מבט. אחר כך הוא שאל אותי אם אני רוצה "אתה יודע, שרברבות.." והסכמתי. (סלון, אחרי חצות, בקבוקי וויסקי ריקים). לא עצמתי עין חולם על צינורות סתומים. לפנות בוקר כשראיתי אתכם מתנשקים, לאלכוהול היה תירוץ והשלמתי- לעולם לא תהיי שלי.