הכאב העמום הזה

שמתנחל במורד העין,

בואך אף.

מזכיר לי שעדיין,

המוח במקומו מונח.