מתקלפת מכל הקליפות

וחוששת

לא יכולה אחרת

מתמסרת

לאהוב

בלי לחשוב

להיפגע ....

פגע - רע

להתקלף מאוד

.....ודמעות

כל כך טוב

לאהוב

להוריד קליפות

ואיתך להיות