בארץ התלתן

לשורר ניתן גם ניתן:

כאן עלו שורשי השראה

שנוצרו בראשית עלומים

לכבוד אלו הבאים בשיבה

היודעים מה זאת אהבה.

 

הנה זכרונות עלומים

עולים כפרח ביישן תמים

ועמם עולה אהבה סוערת

כיין ישן וטוב מעוררת

 

רוח ערבית רעננה

מקיפה אהבתם שנה בשנה

הנה תלתן בידם לוטפים

ולב אל לב

בחיבה עוטפים

כמי מבוע נוטפים.

 

לו ידע הים אהבה כמותם

אזי היה סוער לעולם