כשאחזור אחזור

אהיה מוקף בענן ושמש

קרן אור בודדת

תכון צעדיי,

קרן אור של אמת

פנימית

לאורה אלך..

 

כשאחזור, ארד מהדרך

אקטוף פרח בר,

עם ארבעה עלי כותרת,

אשים אותו בכיס החולצה

אמשיך הלאה

וריחו יתן לי כח

להתחיל מהתחלה.