תווים וירטואליים נפוצים באוויר,
משדרים מלנכוליות אקראית.
כוס התרעלה מונחת לפני
הו, הנוחות הדרומית הזו,
לשקוע בה בייסורי השעה.
רק לפני זמן מועט
אושר של מישהו אחר
לא נדבק אלי, אף לא בקצת,
מותיר רישומי עלי.
בועה דקיקה ואטומה
מפרידה ביני לחיים,
ביני אליהם
ביני לביני.