נפקא מינא

טורא בטורא לא פגע אינש באינש פגע

צרוד למחצה

אושר ב 9.90

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה