ופתאום

איבדתי עצמי

לדעת

בלי לדעת

אנה אפנה

לאן אגיע

מחפשת לא

מצאתי לא

אנוח

ואשקוט

עד אשר

תמצא אותי

הדרך

ואגיע

עד לשם...