לציונות קבר נקימה!
נחריבה עד היסוד.
לכל היושבים פה בית נבננה;
של האחווה ניטע כאן ניצוץ.

לא עוד לחוק השבות ולנישול מהקרקע!
לאפלייה הגזעית לא עוד.
לטירוף הציוני סכר נציבה;
על טובת הכלל נשקוד!