בעקבות ראשית יישומה של התוכנית: "סא"ל לכל בית - ספר"

לא שבעתם מלחמות?
שפיכות דמים, עיניכם לא הזנתם?!
רַעֳם תותחים,
לכם חסר?
מעתה, גם ילדים,
יִשְנוּ מלאכה בה רשעתם.

אל תִלַמדו נערים מלחמה!
אלו גדוש עולמנו .
שיִלְמֵדו חרושת שדות;
קציר התנובה,
שלא בדם זרעו ידינו.

תִלַמְדוּם מלאכת הבנייה!
בחרושת מכונות ייצור -
השפיעו להם כוח.
חנכו אותם ליצור עתיד של השלווה;
אל לכם,
לְלַמְדָם להרוס ולטבוח!