אל תספרו לנו

את כל התשובות

אנחנו מכירים אותם

אנחנו אוהבים את הארץ

אנחנו אוהבים את העם

אנחנו אוהבים את הכל

אבל תנו לנו לבכות!

תנו לנו לחיות את הכאב!

תנו לנו לדמוע

תנו לנו את החושך קצת

זה לא יזיק

זה יתן אחר כך לאור את המקום

אבל תנו לנו קצת חושך עכשיו

נשמע רע?

נכון עכשיו המצב קשה

אז תנו לנו לבכות

ואל תשלפו תשובות

או תציבו דרכים אחרות

או תצאו בהצהרות

תנו לנו להקשיב לכאב

להקשיב לנשמה שבוכה את החורבן

אל תדאגו אהובינו

אנחנו נשוב לאור

אנחנו נמשיך להוסיף קדושה

לא נקבול על הטומאה

אנחנו נמשיך בדרך הארוכה

אבל קצת כאב...

 

בבקשה...