ההתרוקנות המביאה על עצמה חיים חדשים. מתעצמים. אל נוכח השתאות נפשי, חיבוטיי, בשאלה: ועכשיו, כשאת יודעת הכל, השלם- עדיין גדול מסך כל חלקיו?

התעצמות הנפש. התעלות רוחנית. חיבור לגבוה. יניקה ממקור עליון.

רק בצלילה צורנית
ללא "חשיבה תבניתית"
התעלמות מתדמית

מפחדת ממים עמוקים?