מגל וּפטיש חרות על דגלנו!
אל מעבר להררי חושך, זוהרם נישא.
תרועת התנערות ההמון פורצת קדימה;
רעם המהפכה נשמע.

מזי רעב ועמלים - מִזעקם מגביה.
ליום חיים ויצירה החדש, השמש מזהירה.
מגל וּפטיש על דגלנו מתנועע.
תחת מטחי אוורורה,
אש ההתחדשות דרכינו מאירה!