תכה על חטאיה ממשלת הערפדים! על מיליון מזי רעב, תתחנן לסליחה! תבקש סליחה, גם על הילדים שאין להם אוכל; גם על הכסף, שמוחרם לטובת השכבה העליונה. תכי על חטאיך! ממשלת חסרי רגש. אחת, שדואגת רק לאלה, שממילא לא חסר להם. נהיה תקווה, שעוד יפלו מבצרייך! ועם העמלים יתרומם!