סוד

יש אומרים: לכל אדם- סודו,

עמו יתהלך כל חייו עד קברו.

לפעמים הוא טוב לעתים הוא רע,

תמיד עדיפה עליו נעילה.

זיכרון של רומן, בגידה או פשע,

הריגה או רצח עם כל הרשע.

כל אדם מסתובב ועמו חבילה,

כל אדם מסתובב ועמו חוויה.

אני בקומי השכם כל בוקר,

אשמח כי שונה מכל קלף וג'וקר.

פני האומרות כה רבות עם נסתר,

רק אני שיודע, אין לי סוד מעבר.

סוד קטן לי יש!

עת שכבי לישון:

שכל שבלב יישאר על לשון.

 

                                                  29.9.98