מהי אהבה

לחוש בזיעה שלה עליך,

כאגלי טל מרווים חייך.

ריח גופה מזיעה נודף,

כריח יסמין את חושיך עוטף.

פניה השולחים חיוך אליך,

כמו בחלל חשים רגשותייך.

כל מגע על בשרך של ידיה בעור,

כזכוכית מגדלת תחדיר קרן אור.

נשיקה על פיה הלח ורטוב,

אתה בן אלים ולך כה טוב.

כל מילה נפלטת או ממולמלת,

בתוך נשמתך לעד מטלטלת.

 

                                                    29.9.98